متن خوانی آقای امید مهدی نژاد

شب دوم یازدهمین سوگواره هنر و حماسه