مقتل خوانی آقای یاسین حجازی

شب چهارم یازدهمین سوگواره هنر و حماسه