شعرخوانی آقای رضا یزدانی

شب هفتم یازدهمین سوگواره هنر و حماسه