شعرخوانی آقای حامد عسکری

شب هشتم یازدهمین سوگواره هنر و حماسه