دور فلک درنگ ندارد شتاب کن!

هیئت محبین اهل بیت، دانشجویان و دانش آموختگان هنر و رسانه برای اعتکاف رجبیه ثبت نام می کند.
هفتمین دوره اعتکاف رجبیه هیئت هنر ویژه دانشجویان و فعالان عرصه هنر و رسانه در مسجد موسی بن جعفر(ع) واقع در بلوار کشاورز ، خیابان کبکانیان برگزار خواهد شد.
مهلت ثبت نام تا 24 فروردین خواهد بود.
شماره های تماس برای ثبت نام از ساعت 10 الی 20 :
09013099959 / ویژه ی برادران
09013099949 / ویژه ی خواهران
- هزینه ی ثبت نام برای دانشجویان 65 هزار تومان و برای سایرین 95 هزارتومان خواهد بود.
- شماره کارت واریز مبلغ 6273811060360754 بنام علی حیاتی می‌باشد.
روند ثبت نام :
1. تماس با شماره های اعلام شده برای ثبت نام
2. هماهنگی با مسئول ثبت نام
3. واریز مبلغ
4. ارسال تصویر سند واریز مبلغ به تلگرام شماره ثبت نام