حرکت دسته عزا حسینی...

زمان شب عاشورا و شب تاسوعا
رأس ساعت 19
از روبروی دانشگاه هنر کاربردی


@HeyatHonar
#هیئت_هنر