🔉 #زاویه_دید_در_هنر_حماسی(۱)

📅 جلسه ۱ | ۹۶/۷/۶

🕌 #دانشگاه_هنر

صوت سخنرانی شب اول در هیئت هنر استاد پناهیان را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.