🔉 #زاویه_دید_در_هنر_حماسی(2)

📅 جلسه 2 | ۹۶/۷/۷

🕌 #دانشگاه_هنر

صوت سخنرانی شب دوم در هیئت هنر استاد پناهیان را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.