🔉 #زاویه_دید_در_هنر_حماسی(3)

🕌 #دانشگاه_هنر

صوت سخنرانی شب سوم در هیئت هنر استاد پناهیان را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.